jún 2021 archive

VZN č. 1/2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje VZN č. 1/2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov   VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

Jánske ohne – pozvánka

Prerušenie distribúcie elektriny – 22.6.2021

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje občanom, že dňa 22.6.2021 (t. j. utorok) bude prerušená distribúcia elektriny v čase od 7:45 – 15:30 hod. na uliciach:  Kapusničky, Športová a Za humnami.

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“

Obec Tesárske Mlyňnay  zverejňuje Verejnú vyhlášku – územné rozhodnutie  navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku, č. 3/384, 921 80 Piešťany na stavbu:   „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“   109_2021_Vieska_n_Ž_SVP_š_p_Protipovodňová ochrana obce – ÚRVV

SČITANIE OBYVATEĽOV – informácia

Oznamujeme občanom, že prebieha posledný víkend (t. j. 12. a 13. júna 2021) v súvislosti so sčítaním obyvateľov. V prípade , ak ste sa ešte nesčítali a máte záujem o dosčítanie sa, kontaktujte Obecný úrad na t. č. 0908724262, prípadne Call centrum na t. č. 02 22119999 alebo 02 20924919.

Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje  Návrh VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov Návrh VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov  

Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra – chovatelia ošípaných

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitra v súvislosti s chovom ošípaných: Viac info tu: Upozornenie Registrácia farmy Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat Registracia_chovu_1_ks_OS-Priloha_c1 RegFarm2017

Oznam – výkopové práce

Oznamujeme občanom, že od zajtrajšieho dňa (t. j. 8.6.2021) sa začínajú vykonávať výkopové práce pre uloženie optického kábla na uliciach: M. R. Štefánika, Orechová ul., Krížna ul. Práce budú trvať približne jeden týždeň.

Zverejnenie zámeru odpredaja – Sýkora

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer odpredaja pozemku pre p. Vincenta Sýkoru. Viac tu: zverejnenie zámeru sýkora