Testovanie Covid – 19 v dňoch 20.3.2021 a 21.3.2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19
Testuje sa v dňoch : 20.3.2.2021 (t.j. sobota) a
21.3.2021 (t.j. nedeľa)
Priebeh testovania:
Sobota 20.3.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad
Testovanie v čase od 8.00 – 11.30
(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)
Obedná prestávka od 12.00 – 13.00
Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 (posledný odber)
Sobota 20.3.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Ihrisko pri ZŠ Š. Moysesa
Testovanie v čase od 8.00 – 11.30
(do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)
Obedná prestávka od 12.00 – 13.00
Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 (posledný odber)
Nedeľa 21.3.2021 – voľný vstup Ihrisko pri ZŠ Š. Moysesa
Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy)
Obedná prestávka od 12.00 – 13.00
Testovanie v čase od 13.00 – 16.00 (posledný odber)
Prosíme občanov, aby si so sebou vzali Občiansky preukaz alebo kartičku poistenca. Zároveň je potrebné vedieť svoje telefónne číslo, pre potreby RÚVZ v prípade pozitivity.
Objednať na testovanie sa môžete dnes t.j. 18.3.2021 do 15.00 hod a 19.3.2021
v čase od 8:30 do 15:00 na mob. 0915 276 553 (obedná prestávka 12.00 – 13.00 h