marec 2021 archive

TESTOVANIE dňa 3.4.2021

UPOZORNENIE – TESTOVANIE LEN V SOBOTU, t. j. 3.4.2021 a na OBJEDNÁVKU Oznamujeme občanom, že v našej obci sa bude testovať IBA dňa 3.4.2021, t.j. v sobotu na 2 odberných miestach a to:   OBECNÝ ÚRAD v čase od 8.00 – 11.30 (posledný odber) od 13.00 – 16.30 (posledný odber) od 17:30 – 19:00 (posledný odber)Ihrisko v …

Chcem vedieť viac

Testovanie 27.3. a 28.3. 2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19   Testuje sa v dňoch : 27.3. 2021 (t.j. sobota) a 28.3.2021 (t.j. nedeľa)   Priebeh testovania: Sobota 27.3.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy) Obedná prestávka od 12.00 – 13.00 Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 …

Chcem vedieť viac

Zápis detí do 1. ročníka

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany vyhlasuje: Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany, na deň 30.4.2021. Bližšie informácie tu: Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Tesárske Mlyňany priloha-c-1-suhlas-doktnutej-osoby-tesarske-mlynany Príloha č. 2 – Dotazník-k-výpisu-z-RT

Testovanie Covid – 19 v dňoch 20.3.2021 a 21.3.2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19 Testuje sa v dňoch : 20.3.2.2021 (t.j. sobota) a 21.3.2021 (t.j. nedeľa) Priebeh testovania: Sobota 20.3.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad Testovanie v čase od 8.00 – 11.30 (do 12.00 sa budú vyhodnocovať testy) Obedná prestávka od 12.00 – 13.00 Testovanie v čase od 13.00 – 18.00 …

Chcem vedieť viac

Testovanie Covid – 19 v dňoch 13.3. – 14.3.2021

ODBERNÉ MIESTO – COVID 19 Testuje sa v dňoch : 13.3.2.2021 (t.j. sobota) a                                             14.3.2021 (t.j. nedeľa) Priebeh testovania: Sobota 13.3.2021 – (objednávka/voľný vstup) – odberné miesto Obecný úrad Testovanie v čase od …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších …

Chcem vedieť viac