Sčítanie obyvateľov

Už 15. 2. 2021, t. j. dnes sa začína Sčítanie obyvateľov aj v Tesárskych Mlyňanoch.

Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie len približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk, alebo pomocou mobilnej aplikácie SODB 2021.
Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu, alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na call centrum 02/20 92 49 19.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu

SODB – DL – leták

SODB – INZERCIA

SODB – PLAGÁT

TLAČOVÁ SPRÁVA – 20. januára 2021