Oznámenie o strategickej dokumente – „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030“

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

oznámenie o strategickom dokumente:

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030“

 

dokument je zverejnený na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodraskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o ŽP,

                                                                                                                  Štefánikova trieda 69

                                                                                                                  949 01 Nitra

 

do 12.3.2021