05/02/2021 archive

Oznam k víkendovému testovaniu v obci Tesárske Mlyňany

Dobrý deň, oznamujeme Vám, že odberné miesta – Obecný úrad a Ihrisko v časti Tesáre sú v SOBOTU (6.2.2021) na voľný vstup od 16.10 h. – 20. 00 h.   V NEDEĽU (7.2.2021) odberné miesto Ihrisko časť Tesáre voľný vstup – od 8.00 – 16.00 (prestávka 12.00 – 13.00 h)

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov  v mesiaci február 2021 v obci Tesárske Mlyňany.   Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20. 2. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 589 a to v dňoch …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších …

Chcem vedieť viac