09/01/2021 archive

Informácia o prevádzke obecného úradu

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Tesárskych Mlyňanoch a zberný dvor zostávajú pre verejnosť zatvorené  do 24.1.2021. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte: 0918620103. V prípade matričnej udalosti  (úmrtie) kontaktujte 0908724262.