06/01/2021 archive

Informácie o SODB

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informácie súvisiace  s SODB 2021 na odkaze: SODB 2021