04/01/2021 archive

Zverejnenie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR – čiastka 38/2020

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí ciastka_38_2020

Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu a plastov na I. štvrťrok 2021