30/12/2020 archive

OZNAM Arriva a.s.

Spoločnosť ARRIVA, a.s. oznamuje zmenu cestovného poriadku platnú  zatiaľ od 1.1.2021 – 8.1.2021 Oznam spoločnosti ARRIVA a.s. – zmena cestovného poriadku od 1.1.2021-zm

Uznesenie vlády SR č. 807 – predĺženie núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. …

Chcem vedieť viac