03/12/2020 archive

Územný plán obce Vieska nad Žitavou – správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec podľa   § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme  Územný plán obce Vieska nad Žitavou – správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vieska-nad-zitavou   Pripomienkovať dokument je …

Chcem vedieť viac