02/12/2020 archive

Pozvanie od Mikuláša

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci návrh vzn ochranné pásmo pohrebísk