november 2020 archive

Návrh – Prílohy č. 1 k VZN č. 2/2015

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh: Príloha č. 1 k VZN obce TM č. 2-2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriadovateľskej pôsobnosti obce   

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov  nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia  v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. v …

Chcem vedieť viac

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 10.12.2020 v čase od 8.00-14.30 h bude prerušená distribúcia elektrickej energie – viď nižšie

Sčítanie obyvateľov 2021

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informácie súvisiace so sčítaním obyvateľov: Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Informačné letáky: SODB_DL_Letak SODB_Inzercia_A4 SODB_Plagat_A4 Ďalšie informácie nájdete na www.scitanie.sk  

Zmena cestovných poriadkov od 13.12.2020

ARRIVA NITRA a.s. oznamuje, že od 13.12.2020 sa budú meniť cestovné poriadky nasledovne viď: Zmeny CP 13.12.2020 -ZM

Oznam obce

Obec Tesárske Mlyňany, ako zriaďovateľ Materskej školy v Tesárskych Mlyňanoch z dôvodu nedostatku personálu musela pristúpiť k rozhodnutiu prerušiť prevádzku MŠ od  2.11.2020 – 11.11.2020. Odôvodnenie: U všetkých zamestnancov MŠ dopadlo testovanie negatívne, žiaľ niektorí zo zamestnancov boli zaradení do karantény z preventívnych dôvodov, nakoľko prišli do styku s pozitívne testovanou osobou. Veľmi nás to …

Chcem vedieť viac