október 2020 archive

Informácie o plošnom testovaní v našej obci

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informácie o celoplošnom testovaní v našej obci: Na odber si treba priniesť: občiansky preukaz, prípadne zdravotnú kartu, pas alebo rodný list ODBERNÉ MIESTA: A) Nádvorie obecného úradu pre občanov – časť Mlyňany B) Ihrisko pri Základnej škole pre občanov – časť Tesáre TESTOVACIE DNI: Sobota: od 7.00(pre personál),        …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších …

Chcem vedieť viac

Uznesenie vlády SR č. 645/2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 645 z 12. októbra 2020 k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky …

Chcem vedieť viac