Opatrenie RÚVZ k noseniu rúšok platné od 1.10.2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje opatrenie RÚVZ k noseniu rúšok s platnosťou od 1.10.2020

v súvislosti s COVID-19.

 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_ruska_29_09.pdf