30/09/2020 archive

Opatrenie RÚVZ k noseniu rúšok platné od 1.10.2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje opatrenie RÚVZ k noseniu rúšok s platnosťou od 1.10.2020 v súvislosti s COVID-19.   https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_ruska_29_09.pdf