18/09/2020 archive

Územný plán mesta Zlaté Moravce

OZNÁMENIE Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec podľa   § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje verejnosť, že  do záverečného stanoviska  z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán mesta Zlaté Moravce“  je  možné nahliadnuť, robiť si z …

Chcem vedieť viac