Oznam Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Na základe informácie od hlavného hygienika Slovenskej republiky sa očakáva návrat

nešpecifikovaného počtu osôb na územie Slovenskej republiky, prevažne však 

z Veľkej Británie. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné disponovať informáciami o príchode skupín osôb

z krajín, ktoré nepatria medzi krajiny uvedené v prílohe opatrení Úradu verejného

zdravotníctva Slovenskej republiky a to:

ZOZNAM KRAJÍN – pri ich príchode na SVK sa netreba nahlasovať na RÚVZ

Bulharská republika
Cyperská republika
Česká republika
Dánske kráľovstvo
Estónska republika
Fínska republika
Grécka republika
Chorvátska republika
Island
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litovská republika
Lotyšská republika
Maďarsko
Maltská republika
Nemecká spolková republika
Nórske kráľovstvo
Rakúska republika
Slovinská republika
Švajčiarska konfederácia
Čierna Hora
Faerské ostrovy
Monako
Poľská republika

V prípade, ak máte plánovaný príchod z iných  ako vyššie uvedených krajín, je nutné informovať o tejto skutočnosti príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dodržiavať opatrenia.

 

Opatrenia pri príchode:

opatrenie č. OLP_4739_2020

opatrenie_k_hraniciam_doplnenie_bezpecnych_statov_19062020