01/06/2020 archive

Zverejnenie zámeru odpredaja – Meňhart

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer odpredaja pozemku pre p. Meňharta