Zverejnenie informácie – Oprava a údržba na trase produktovodu SLOVNAFT, a.s.

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o plánovaných prácach

na produktovode, spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, Bratislava.

Predpokladaný termín realizácie stavebných prác: 01.06.2020 – 30.11.2020

Ohlásenie udržiavacích prác na trase produktovodu SLOVNAFT, a.s.

Žiadosť o oznámenie o oprave a údržbe na trase produktovodu