Usmernenie hlavného hygienika k štátnej karanténe

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

usmernenie hlavného hygienika k štátnej karanténe.

Opatrenie ÚVZ_3353_2020 _statna_karantena_29_04