Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie navrhovateľa Slovak Telekom

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku  – územné rozhodnutie  o umiestnení stavby

navrhovateľa: Slovak Telekom a.s., IČO: 35 763 469

so sídlom Bajkalská 28, Bratislava 

názov stavby : „INS_  FTTH_ ZM_TESM_00_Tesárske Mlyňany“,

Územné rozhodnutie – tu:

Územné rozhodnutie – PAMATEL

Zverejnené dňa: 7.4.2020