Usmernenie hlavného hygienika k vysluhovaniu sviatosti zmierenia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Usmernenie hlavného hygienika SR k vysluhovaniu

sviatosti zmierenia.

Usmernenie_HH_SR_k_vysluhovaniu_sviatosti_zmierenia