08/04/2020 archive

Usmernenie hlavného hygienika k vysluhovaniu sviatosti zmierenia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Usmernenie hlavného hygienika SR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia. Usmernenie_HH_SR_k_vysluhovaniu_sviatosti_zmierenia

Informačné letáky

desatoro bezpečného seniora Leták Podpora ochrany deti pred nasilím