07/04/2020 archive

Verejná vyhláška – deratizácia

Obec Tesárske Mlyňany vydáva nariadenie starostu obce Tesárske Mlyňany na vykonanie deratizácie v obci Tesárske Mlyňany v termíne od 10.4.2020 – 30.4.2020 Verejná vyhláška deratizácia 2020

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie navrhovateľa Slovak Telekom

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje verejnú vyhlášku  – územné rozhodnutie  o umiestnení stavby navrhovateľa: Slovak Telekom a.s., IČO: 35 763 469 so sídlom Bajkalská 28, Bratislava  názov stavby : „INS_  FTTH_ ZM_TESM_00_Tesárske Mlyňany“, Územné rozhodnutie – tu: Územné rozhodnutie – PAMATEL Zverejnené dňa: 7.4.2020