17/03/2020 archive

Oznam Slovenského vodohospodárskeho podniku

Informácia o zrušení verejného prerokovania „Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce“ Viac tu: Slovensky vodohosp. podnik – Piešťany.jpg