06/03/2020 archive

Oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Pozvánka na verejné prerokovanie pripravovanej stavby „Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana „

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany spoločne s Obcou Vieska nad Žitavou zvoláva verejné prerokovanie pripravovanej stavby: „Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce“ z dôvodu zabezpečenia súhlasov vlastníkov pozemkov s realizáciou stavby k vydaniu územného a stavebného povolenia. Prerokovanie staby bude dňa 25.3.2020 (streda) o 17.00 hod. v priestoroch obecného úradu Vieska …

Chcem vedieť viac