Pracovná ponuka – Základná škola Tesárske Mlyňany – kuchár/kuchárka

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje 

PRACOVNÁ  PONUKA  ZŠ Tesárske Mlyňany– kuchár/ kuchárka

Miesto výkonu práce: ŠJ pri ZŠ Štefana Moysesa
Rozsah úväzku: 100%
Pracovná doba: 6.00 – 14.00
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie: stredné odborné – výučný list v odbore kuchár/kuchárka
Ďalšie požiadavky:
– zdravotný preukaz, bezúhonnosť, spoľahlivosť, manuálna zručnosť, precíznosť
Platové podmienky:
V zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– profesijný životopis
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní-
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania

 
Požadované doklady posielajte mailom na

jedalen@zsmlynany.edu.sk   alebo poštou na adresu :

ZŠ Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: 0918 514 645