Návrh prílohy č. 1 k VZN obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh prílohy č. 1 k VZN obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015

Návrh prílohy č. 1 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2-2015