29/11/2019 archive

Návrh VZN obce Tesárske Mlyňany a dodatku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje: Návrh VZN č. 2-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2017