27/11/2019 archive

Návrh Dodatku č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 5/2012

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh Dodatku č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany : Návrh dodatku č. 3 k VZN č.5-2012