Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Tesárske Mlyňany.

  Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov (61,1 KiB, 473 hits)