26/03/2019 archive

Výzva na predkladanie ponúk – stavebný dozor

Obec Tesárske Mlyňany ako verejný obstarávateľ v zmysle  paragrafu 7 ods. 1 pism. b) zákona o verejnom obstarávaní zverejňuje výzvu na súťaž: na výkon stavebného dozoru pre stavbu „Tesárske Mlyňany, Splašková kanalizácia – obmena technológie“  Výzva SD Splašková