Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Tesárske Mlyňany

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Tesárske Mlyňany

V súlade s § 8 odst. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Tesárske Mlyňany oznamuje, že pre voľby
do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konajú dňa 10. novembra 2018 v čase od 7.00 hodiny do 22. hodiny, sú vytvorené nasledovné volebné okrsky:

Okrsok č. 1 so sídlom a volebnou miestnosťou v budove Kultúrneho strediska služieb na Hlavnej ulici, súpisné číslo 263 – pre občanov Obce Tesárske Mlyňany, časť Tesáre nad Žitavou

Okrsok č. 2 so sídlom a volebnou miestnosťou v budove Kultúrneho domu, súpisné číslo 124 – pre občanov Obce Tesárske Mlyňany, časť Mlyňany.

 

                                                                                               Ing. Štefan Valkovič, v.r.

                                                                                                    starosta obce