Informácie k odovzdávaniu kandidátnych listín do orgánov samosprávy obcí 2018

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje kandidátom, že termín odovzdania kandidátnych listín je  do 11.septembra 2018 do 24,00 hod.

– kandidátne listiny sa odovzdávajú osobne nezávislým kandidátom alebo splnomocnencom politickej strany, politického hnutia

– ku kandidatúre sa podávajú  dokumenty:

1x rovnopis kandidátnej listiny

1x rovnopis vyhlásenia kandidáta

1x petícia (nezávislý kandidát)

 

–  informácie k voľbám  podáva a  kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie:     Bc. Lucia Behúlová

 

Adresa na odovzdanie:

             Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany

 

Kandidátne listiny je možné odovzdať počas pracovných dní, úradných hodín a to:

PONDELOK       8:00 – 12:00   13:00 – 16.00 hod.

UTOROK            8:00 – 12:00   13:00 – 16.00 hod.

STREDA             8:00 – 12:00   13:00 – 16.30 hod.

ŠTVRTOK          8:00 – 12:00   13:00 – 16.00 hod.

PIATOK               8:00 – 12:00   13:00 – 15.30 hod.   

 

 

Tel. kontakt : 0908724262

e-mail: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

Dôležité oznamy:

Dňa 10.9.2018 bude zapisovateľka prítomná na Obecnom úrade až po 13.00 h, nakoľko sa majú všetci zapisovatelia miestnych volebných komisií zúčastniť školenia v Nitre.

Dňa 11.9.2018 je možné odovzdať kandidátne listiny po úradných hodinách na adrese:

M. R. Štefánika 584, 951 76 Tesárske Mlyňany u zapisovateľky