06/09/2018 archive

Informácie k odovzdávaniu kandidátnych listín do orgánov samosprávy obcí 2018

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje kandidátom, že termín odovzdania kandidátnych listín je  do 11.septembra 2018 do 24,00 hod. – kandidátne listiny sa odovzdávajú osobne nezávislým kandidátom alebo splnomocnencom politickej strany, politického hnutia – ku kandidatúre sa podávajú  dokumenty: 1x rovnopis kandidátnej listiny 1x rovnopis vyhlásenia kandidáta 1x petícia (nezávislý kandidát)   –  informácie k voľbám  podáva a  kandidátne …

Chcem vedieť viac