13/08/2018 archive

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie   e-mailová adresa: zlatnanska@tesarskemlynany.sk   Ing. Štefan Valkovič, v.r. starosta obce       

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Tesárske Mlyňany ku dňu vyhlásenia volieb

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE  TESÁRSKE MLYŇANY                Obec Tesárske Mlyňany v súlade s § 171 ods. 9 posledná veta a § 176 ods. 8 posledná veta zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí: 1687 Ing. …

Chcem vedieť viac

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie   Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Tesárske Mlyňany, konané dňa 10. novembra 2018, bola menovaná Bc. Lucia Behúlová.   Kontakt Telefón: 037/6426918; 0908724262 Email: zlatnanska@tesarskemlynany.sk Adresa: Obecný úrad, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany.

Oznámenie o určení počtu poslancov obecného zastupiteľstva a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov obecného zastupiteľstva a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí   Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch bude mať na volebné obdobie rokov 2018 – 2022: 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.