Komunitný plán na roky 2018-2022

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje aktualizáciu Komunitného plánu na roky 2018-2022.

 

  Komunitný plán Obce Tesárske Mlyňany na roky 2018-2022 (904,3 KiB, 513 hits)