jún 2018 archive

Komunitný plán na roky 2018-2022

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje aktualizáciu Komunitného plánu na roky 2018-2022.