06/04/2018 archive

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu učiteľky Materskej školy

Obec Tesárske Mlyňany vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľky materskej školy v Materskej škole v Tesárskych Mlyňanoch, ul. Hlavná 1. Výberové konanie s podmienkami tu: