Oznámenie o zápise detí do Materskej školy na školský rok 2018-2019

Obec Tesárske Mlyňany ako zriaďovateľ Materskej školy so sídlom Hlavná 1, 951 76 Tesárske Mlyňany

zverejňuje Oznámenie o zápise detí do Materskej školy na školský rok 2018-2019

 

  Oznámenie o zápise detí do Materskej školy (71,1 KiB, 560 hits)