17/01/2018 archive

Informácia – Okresného úradu Nitra, pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje návrh (tlačivo) ku konaniu  podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme:   vlastníci, ktorí mali vyčlenené pozemky podľa § 15 zákona č. 330/1991 do náhradného užívania si musia usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa zákona o nájme doterajšie rozhodnutia podľa § 15 strácajú platnosť 31.12.2018, ak nebol podaný …

Chcem vedieť viac