12/11/2017 archive

Informácia o odstávke elektrickej energie dňa 14.11.2017

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 14.11.2017 v čase od 9.30 – 12.30 hod. bez dodávky elektriky ulice: Š. Moysesa, Pinárska, Lipová ulica a Hlavná ulica 650, 652 a 654, 252, 253, 254, 255,765.