Oznam – elektronická adresa – voľby do orgánov samosprávnych krajov

Obec Tesárske Mlyňany  zverejňuje elektronickú adresu na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej

komisie a to:

zlatnanska@tesarskemlynany.sk