Oznam

Vážení občania,

je nám to ľúto, ale v mesiacoch júl a august 2017 bolo podaných niekoľko podnetov (udaní) zo strany občana našej obce súvisiacich so zberom odpadov v našej obci. Do doby doriešenia tejto záležitosti je prísne zakázané vyvážanie odpadov na nádvorie Obecného úradu v Tesárskych Mlyňanoch. Porušovateľ tohto zákazu bude riešený v priestupkovom konaní.

Odpad je možné likvidovať v zariadeniach:

  • Skládka TKO v Zlatých Moravciach
  • Waste Recycling v Zlatých Moravciach
  • Zberné suroviny v Zlatých Moravciach
  • Papier, sklo je možné likvidovať v kontajneroch umiestnených v obci
  • Plasty sú odoberané zberovou spoločnosťou priamo od Vašich domácností.

S ostatnými odpadmi treba nakladať v súlade
so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z.