Výzva na súťaž

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výzvu na súťaž:

Názov zákazky: „Prístavba MŠ v Tesárskych Mlyňanoch – vnútorné vybavenie MŠ“

Výzva na stiahnutie:

  Prístavba MŠ v Tesárskych Mlyňanoch - vnútorné vybavenie MŠ (889,4 KiB, 595 hits)