Výzva na súťaž

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výzvu na súťaž:

Názov zákazky: „Prístavba MŠ v Tesárskych Mlyňanoch“

 

Výzva s prílohami:

  Výzva - Prístavba MŠ (1,3 MiB, 677 hits)

  Príloha č. 1 k výzve - projektová dokumentácia (4,8 MiB, 599 hits)

  Príloha č. 2 k výzve - Výkaz/výmer (104,0 KiB, 583 hits)

  Príloha č. 3 k výzve - Vzor zmluvy (286,4 KiB, 597 hits)