Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Rekonštrukcia budov“

 

Výzva na stiahnutie: 

  Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia budov (137,4 KiB, 552 hits)