Návrhy VZN

Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tesárske Mlyňany

  Návrh VZN č. 1/2017 (378,4 KiB, 485 hits)

 

Návrh VZN o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany

  Návrh VZN č. 2/2017 (366,8 KiB, 461 hits)