30/06/2017 archive

Informácie pre voliča – voľby do orgánov samosprávnych krajov

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Informácie pre voliča súvisiace s voľbou do orgánov samosprávnych krajov ktoré sa budú konať dňa 4. novembra 2017 (t.j. v sobotu) od 7:00 do 22:00 h.   Informácie na stiahnutie: